Wikipedija:Tekst GNU-ove Licence za slobodnu dokumentaciju

(Preusmjereno s GFDL)

Napomena:
Ovo je neslužbeni prijevod GNU Licence za slobodnu dokumentaciju. Nije ga objavio Free Software Foundation i zakonito ne izriče uvjete distribucije dokumenata koji koriste GNU GFDL – to čini samo izvorni tekst Licence na engleskom jeziku.

↱

Inačica 1.2, studeni 2002 .

Copyright (C) 2000., 2001., 2002.  Free Software Foundation, Inc.
51 Franklin St, Fifth Floor, Boston, MA  02110-1301  USA
Umnažanje i distribuiranje primjeraka ove licence jednakih izvorniku
dopušteno je svakome, no njeno je mijenjanje zabranjeno. 

0. PREDGOVOR

uredi

Ova Licenca služi kako bi "oslobodila" priručnik, udžbenik, ili drugi reprezentativni i korisni Dokument, odnosno svakome omogućila valjanu slobodu umnažanja i distribuiranja, mijenjanja ili nemijenjanja, za komercijalnu ili nekomercijalnu upotrebu. Drugo, ova licenca autoru i izdavaču djela osigurava zasluge za njihov rad, bez snošenja odgovornosti za promjene koje naknadno učini treća osoba.

Ova je Licenca svojevrsno "autorsko odricanje", što znači da sva djela izvedena od Dokumenta moraju biti jednako slobodna. Ona je dopuna GNU Općoj javnoj licenci, koja je pisana za slobodni softver.

Ova je Licenca napravljena s ciljem primjene na priručnike slobodnog softvera kojemu je potrebna i slobodna dokumentacija: slobodni program treba pratiti dokumentacija za uporabu koja zadržava sve slobode kao i softver na koji se odnosi. No ova Licenca ne ograničava se na priručnike, već se može primijeniti na bilo koje pisano djelo, neovisno o tematici ili postojanju tiskanog izdanja. Ovu Licencu prvenstveno preporučamo za djela čija je svrha podučavanje ili snabdjevanje uputama.

1. PRIMJENJIVOST I DEFINICIJE

uredi

Ova se Licenca odnosi na bilo koji priručnik ili drugo djelo, neovisno o mediju na kojem je objavljeno, koje sadrži obavijest postavljenu od strane nositelja autorskog prava tako da na jasan način dopušta distribuciju po smjernicama koje nalaže ova Licenca. Takva obavijest vam pruža besplatnu licencu na svjetskoj razini, neograničenog vremenskog trajanja, da to djelo koristite pod ovdje opisanim uvjetima. Dolje navedeni Dokument se odnosi na svaki priručnik ili djelo koje odgovara tom opisu. Svaki član javnosti je u ovom slučaju nositelj Licence, pa vas kao takvog ovdje oslovljavamo. Licencu prihvaćate umnažanjem, mijenjanjem ili distribucijom djela na bilo koji način koji traži dopuštenje prema zakonu o autorskim pravima.

"Izmijenjena inačica" dokumenta se odnosi na svaki rad koji sadrži čitav dokument ili neki njegov dio, doslovce umnožen, s izmjenama i/ili preveden na drugi jezik.

"Sporedni odjeljak" je imenovani dodatak ili prednji odjeljak dokumenta koji se bavi isključivo odnosima izdavača i autora dokumenta prema cjelokupnoj temi dokumenta (ili srodnoj tematici), i ne sadrži ništa što bi spadalo u opseg cjelokupne teme. (Tako primjerice Sporedni odjeljak Dokumenta koji je dio udžbenika iz matematike ne smije objašnjavati matematiku.) Odnos može biti pitanje povijesne veze s temom ili srodnom tematikom, ili pitanje pravnog, ekonomskog, filozofskog, etičkog ili političkog položaja.

"Nerazlikovni odjeljci" su određeni Sporedni odjeljci čiji su naslovi kao nerazlikovni odjeljci navedeni u sklopu obavijesti da je Dokument objavljen pod ovom Licencom. Ako se odjeljak ne uklapa u gornju definiciju Sporednog, onda ga se ne može označiti niti kao Nerazlikovni odjeljak. Dokument ne mora sadržavati niti jedan Nerazlikovni odjeljak. Ako se u Dokumentu takav odjeljak ne raspoznaje onda ga ni nema.

"Tekstovi uveza" su određeni kratki odlomci teksta koji su, kao diskurzi s prednje ili zadnje strane uveza, popisani u obavijesti koja kaže da se Dokument izdaje pod ovom Licencom. Tekst s prednjeg uveza može imati najviše 5 riječi, a tekst sa zadnjeg uveza najviše 25 riječi.

"Prozirna" kopija Dokumenta se odnosi na strojno čitljivu kopiju, predočenu u formatu čije su značajke dostupne široj javnosti, a prikladan je za izravno prepravljanje dokumenta pomoću generičkih programa za obradu teksta, ili (u slučaju slika koje se sastoje od piksela) generičkih programa za obradu slike, ili (u slučaju ilustracija) široko dostupnih programa za crtanje, i za unos, ili automatski prijevod u razne formate prikladne za unos, u programe za obradu teksta. Kopija nije prozirna ako je, načinjena u inače prozirnom formatu datoteke, oblikovanjem ili odsustvom oblikovanja izmijenjena tako da kod čitatelja onemogući ili ga obeshrabri za naknadne izmjene. Slikovni format nije proziran ako se koristi za prikaz veće količine teksta. Kopija koja nije "prozirna" se naziva "neprozirnom".

Primjeri prihvatljivih formata Prozirnih kopija uključuju čisti ASCII bez oblikovanja, Texinfo format unosa, LaTeX format unosa, SGML ili XML pomoću javno dostupnog DTD-a, i standardizirani jednostavni HTML, PostScript ili PDF osmišljen za izmjene od strane čovjeka. Primjeri prozirnih slikovnih formata uključuju PNG, XCF i JPG. Neprozirni formati uključuju patentom zaštićene formate koje mogu čitati i uređivati samo patentom zaštićeni tekstualni procesori, zatim SGML ili XML za koje ne postoje širokodostupni DTD i/ili procesorski alati, te strojno generirani HTML, PostScript ili PDF koji stvaraju tekstulani procesori samo za svrhe izvoza.

"Naslovna stranica" se, u slučaju tiskane knjige, odnosi na prvu stranu, te sve prateće stranice potrebne da se građa ove Licence čitljivo obuhvati na prvoj strani. Za djela koja se nalaze u formatima bez naslove strane se"Naslovna stranica" odnosi na tekst oko najistaknutijeg prikaza naslova djela, a koji prethodi početku tijela teksta.

Odlomak "Naslovljen XYZ" se odnosi na imenovanu podjedinicu Dokumenta čiji naslov glasi XYZ ili sadrži XYZ u zagradama nakon teksta koji je prijevod XYZ na drugi jezik. (Ovdje XYZ stoji za određeno, dolje spomenuto ime odjeljka, poput "Zahvale", "Posveta", "Bilješka" ili "Povijest".) "Očuvati naslov" takvog odlomka pri mijenjanju Dokumenta znači odlomak "Naslovljen XYZ" ograničiti na ovu definiciju.

Dokument, uz obavijest koja pokazuje da se ova Licenca primjenjuje na Dokument, može sadržavati i Odricanje od jamstva. Takvo Odricanje od jamstva se u pravilu ubraja u ovu Licencu, ali samo kao osvrt kojim se pojedinac odriče jamstava: druga implikacija koju bi Odricanje od jamstva moglo prouzrokovati ne postoji, i nema utjecaja na značenje ove Licence.

2. DOSLOVNO UMNAŽANJE

uredi

Dokument možete umnažati i distribuirati na bilo koji medij, komercijalno ili nekomercijalno, pod uvjetom da se ova Licenca, obavijesti o autorskom pravu, i obavijest koja pokazuje da se ova Licenca primjenjuje na dokument nalaze na svim kopijama Dokumenta, te da ne dodajete uvjete izuzev onih koji se nalaze u ovoj Licenci. Ne smijete koristiti tehničke mjere s ciljem ograničavanja ili upravljanja čitanjem kopija koje stvorite ili distribuirate. Međutim, možete prihvatiti naknadu u zamjenu za kopije. Ako distribuirate veliki broj kopija morate slijediti i uvjete iz 3. odjeljka.

Kopije također možete posuđivati, pod istim gore navedenim uvjetima, te ih javno prikazivati.

3. MASOVNO UMNAŽANJE

uredi

Ako tiskane kopije Dokumenta (ili kopije Dokumenta izdane na mediju koji obično ima tiskani uvez), objavljujete u više od 100 primjeraka, a licencna obavijest Dokumenta zahtijeva postojanje Tekstova uveza, kopije morate ukoričiti uvezom, koji na jasan i čitljiv način sadrži sve Tekstove uveza: tekstove s prednje strane te tekstove sa stražnje strane uveza. Oba uveza usto moraju na jasan i čitljiv način identificirati vas kao izdavača kopija. Prednji uvez mora predstavljati potpuni naslov sa svim jednako istaknutim i vidljivim riječima naslova. Kao dodatak u sklopu uveza možete dodati i drugu građu. Umnažanje oganičeno na izmjene u uvezu, dok god zadržava naslov Dokumenta i zadovoljava navedene uvjete, se s jednog stanovišta može uzeti za doslovno kopiranje.

Ako su traženi tekstovi zbog uveza preglomazni da bi se čitljivo uklopili, razumno što veći broj tekstova s popisa trebate postaviti na uvez, a ostatak nastaviti postavljati na okolne stranice.

Ako Neprozirne kopije Dokumenta objavljujete ili distribuirate u više od 100 primjeraka, morate ili uz svaku Neprozirnu uključiti i strojno čitljivu Prozirnu kopiju, ili u sklopu ili sa svakom Neprozirnom kopijom navesti mjesto na računalnoj mreži s kojega opća javnost koja koristi mrežu može, koristeći standarde protokole javne mreže, pristupiti preuzimanju potpune, od dodane građe oslobođene, Prozirne kopije Dokumenta. Ako koristite zadnju mogućnost, prilikom masovne distirubucije Neprozirnih kopija, a kako biste osigurali da Prozirna kopija ostane jednako dostupna na navedenom mjestu najmanje godinu dana nakon posljednjeg puštanja Neprozirne kopije tog izdanja u javnost (bilo izravno ili putem agenata ili preprodavača), morate poduzeti korake zaštite odgovornosti.

Od vas se traži, ali ne zahtijeva, da autore Dokumenta kontaktirate prije ponovne distribucije bilo koje veće količine kopija, kako biste im omogućili dostavljanje ažurirane inačice Dokumenta.

4. IZMJENE

uredi

5. SPAJANJE DOKUMENATA

uredi

Dokument možete spojiti s drugim dokumentima koji su također izdani pod ovom Licencom, pod uvjetima koje za izmijenjene inačice to određuje 4. odjeljak (v. gore), s tim da u spojeno djelo uključite sve Nerazlikovne odjeljke svih izvornih dokumenata kao neizmijenjene, te ih sve popišete kao Nerazlikovne odjeljke spojenog djela u obavijesti o licenci, pritom zadržavši sva njihova Odricanja od jamstva.

Spojeno djelo treba sadržavati samo jednu kopiju ove Licence, dok se višestruki identični Nerazlikovni odjeljci mogu zamijeniti jedinstvenom kopijom. Ako postoji više Nerazlikovnih odjeljaka istog imena ali drugačijeg sadržaja, odijelite naslov svakog takvog odjeljka dodajući u zagrade na kraju naziva ime izvornog autora ili izdavača odjeljka, ako je poznat, ili, u drugom slučaju, jedinstveni broj. Iste preinake učinite i na naslovima odjeljaka na popisu Nerazlikovnih odjeljaka u obavijesti o licenci spojenog djela.

U spojeno djelo morate uvrstiti sve odjeljke naslovljene "Povijest" u raznim izvornim dokumentima, stvarajući i jedan odjeljak naslovljen "Povijest". Na isti način spojite sve odjeljke naslovljene "Zahvale", i sve odjeljke naslovljene "Posveta". Sve odjeljke naslovljene "Bilješka" morate izbrisati.

6. SKUP DOKUMENATA

uredi

Možete načiniti skup koji će se sastojati od Dokumenta i drugih dokumenata koji su izdani pod ovom Licencom, te zamijeniti pojedinačne kopije ove Licence u raznim dokumentima s jedinstvenom kopijom koja će biti uključena u skup, s tim da sa svakog stanovišta slijedite pravila ove Licence za doslovno umnažanje bilo kojeg dokumenta.

Pojedinačni dokument možete izdvojiti iz istoga skupa, te ga pojedinačno distribuirati pod ovom Licencom, s tim da u izdvojeni dokument umetnete kopiju ove Licence, i slijedite ovu Licencu sa svakog stanovišta vezano uz doslovno umnažanje tog dokumenta.

7. AGREGAT S NEOVISNIM DJELIMA

uredi

8. PRIJEVOD

uredi

Prijevod se smatra vrstom izmjene, pa prijevode Dokumenta možete distribuirati pod uvjetima iz 4. odjeljka. Zamjena Nerazlikovnih odjeljaka s prijevodima traži posebno doupuštenje nosioca autorskog prava, no prijevode nekih ili svih Nerazlikovnih odjeljaka možete uključiti kao dodatak izvornim inačicama tih Nerazlikovnih odjeljaka. Možete uključiti i prijevod ove Licence, te svih obavijesti o licenciranju u Dokumentu, kao i bilo kojih Odricanja od jamstava, s tim da također uključite i izvornu inačicu ove Licence na engleskome i izvorne inačice tih obavijesti i odricanja. U slučaju nesklada između prijevoda i izvorne inačice ove Licence ili obavijesti ili odricanja, prednost uvijek ima izvornik.

Ako je odjeljak u Dokumentu naslovljen "Zahvale", "Posveta" ili "Povijest", potreba (4. odjeljak) da se se osigura Naslov (1. odjeljak) će u tipičnim okolnostima rezultirati mijenjanjem pravog naslova.

9. PREKID

uredi

Ne smijete umnažati, mijenjati, podlicencirati ili distribuirati Dokument osim ako to nije izričito omogućeno pod ovom Licencom. Bilo koji drugi pokušaj umnažanja, mijenjanja, podlicenciranja ili distribucije Dokumenta je ništavan, te će automatski rezultirati prekidom vaših prava pod ovom Licencom. No licence stranaka koje su od vas primile kopije, ili prava, pod ovom Licencom neće biti prekinute dok god ju te stranke budu koristile u skladu s odredbama.

10. BUDUĆE REVIZIJE OVE LICENCE

uredi

Free Software Foundation u dogledno vrijeme može izdati nove revizije inačica GNU Licence za slobodnu dokumentaciju. Te će nove inačice biti u duhu trenutne inačice, no u detaljima se od nje mogu razlikovati zbog zaokupljenosti novijom problematikom. Vidi http://www.gnu.org/copyleft/.

Svakoj inačici Licence se izdaje razlikovni broj inačice. Ako Dokument precizira određeni broj inačice Licence "ili bilo koju noviju inačicu" koja se na njega odnosi, imate mogućnost da ili slijedite uvjete inačice određenog broja ili bilo koje novije inačice koje je službeno izdala Free Software Foundation. Ako dokument ne precizira broj inačice ove Licence, možete odabrati bilo koju službenu inačicu ikad izdanu od strane Free Software Foundationa.

DODATAK: Kako koristiti ovu Licencu za vaše dokumente

uredi

Za uporabu Licence u dokumentu(ima) koje ste napisali, priložite kopiju Licence u dokumentu i navedite primjenu sljedećeg autorskog prava i licencne uvjete odmah poslije naslovne stranice:

Copyright (c)  Godina Vaše ime.
Dopušteno je kopirati, distribuirati i/ili mijenjati ovaj dokument
pod uvjetima GNU Licence za slobodnu dokumentaciju, inačica 1.2
ili pod bilo kojom kasnijom inačicom objavljenom od strane Free Software Foundation;
bez nepromjenjivih odlomaka, bez uvoda/predgovora ili pogovora.
Primjerak Licence je priložen u odjeljku pod naslovom
"GNU Licenca za slobodnu dokumentaciju".

Ako imate nepromjenjive odlomke, uvode/predgovore ili pogovore, zamijenite redak "bez nepromjenjivih...ili pogovora." sljedećim tekstom:

   s nepromjenjivim odlomcima POPIS NASLOVA TAKVIH ODLOMAKA, s
   uvodnicima/predgovorima POPIS UVODA/PREDGOVORA, i pogovorima POPIS POGOVORA.

Ako imate nepromjenjive odlomke bez uvoda/predgovora, ili bilo koju kombinaciju to troje, spojite dvije mogućnosti kako već odgovara situaciji.

Ako vaš dokument sadrži netrivijalne primjere programskog koda, preporučamo vam objavljivanje tih primjera paralelno pod slobodnom licencom po vašem izboru, kao što je GNU GPL, da biste omogućili njihovu uporabu u slobodnom softveru (softveru otvorenog koda).