Geographical Review

Geographical Review je znanstveni časopis Američkog geografskog društva. Trenutačno izlazi četiri puta godišnje (u siječnju, travnju, srpnju i listopadu), a prvi broj tiskan je 1916.

Geographical Review
Područje geografija
Jezik engleski
Detalji časopisa
Izdavač American Geographical Society (SAD)
Periodicitet četiri puta godišnje
Indeksi
ISSN 0016-7428
URL adrese