Ovo je glavno značenje pojma Geotehnika. Za druga značenja pogledajte Geotehnika (tvrtka).

Geotehnika je građevinska aktivnost kojom se projektiraju i grade građevinski objekti u tlu. Odatle nazivi geotehničko projektiranje, geotehničko bušenje i sl. Znanja koja nudi mehanika tla esencijalna su u rješavanju svakodnevnih geotehničkih problema u građevinskoj praksi. Mehanika tla je znanost koja proučava ponašanje tla u novonastalom stanju naprezanja. Pod novim stanjem naprezanja podrazumijevamo opterećenje tla novim objektom ili prirodnim poremećajem koji može biti izazvan čovjekovim djelovanjem i/ili nedjelovanjem. Svaki objekt treba temeljiti, treba propisati uvjete temeljenja koji će omogućiti trajnu sigurnost objekata od sloma temeljnoga tla i ograničiti deformacije tla tako da ne dođe u pitanje funkcionalnost građevinskog objekta kao cjeline ili njegovih dijelova.

Objekti i zahvati uredi

 • Objekti i zahvati kojima se bavi geotehnika:

Temeljenje uredi

Temelj je neizbježni dio svake građevine.

 • Plitko temeljenje - ako se pokaže da je tlo zadovoljavajuće nosivosti, tada govorimo o plitkom temeljenju. Plitki temelji prenose koncentrirana opterećenja s građevine u plitke nosive slojeve tla.
 • Duboko temeljenje - ako se pokaže da je tlo zadovoljavajuće nosivosti dublje ispod površine terena, a građevinski objekt (v. građevina) je nužno temeljiti na takvom boljem tlu, tada govorimo o dubokom temeljenju.

Nasute građevine uredi

Kosine i usjeci uredi

Projektiranje geotehničkog zahvata uredi

 • Projektiranje geotehničkih zahvata i objekata, sastoji se od:
  • utvrđivanja parametara tla (Numeričke vrijednosti fizikalnih i mehaničkih svojstava tla v. Mehanika tla) relevantnih za određeni zahvat,
  • usvajanje opterećenja i proračunskog modela zahvata (konstrukcije),
  • primjena propisa (odredbe i pravila struke) - danas se primjenjuje Eurocode 7 (skraćeno EC7) - geotehničko projektiranje.

Točnost geotehničkih proračuna je mnogo veća od podataka o parametrima tla. Parametrizacijom tla se bavi mehanika tla. Osnovni problem leži u nesrazmjeru ulaznih podataka (parametri tla) i izlaznih podataka (rezultati geotehničkih proračuna), a sve zbog kompleksne prirode tla.

Od svih raspoloživih postupaka ispitivanja, modela proračuna i geotehničkih analiza potrebno je izabrati one koji su se u praksi potvrdili kao dobri, a čija je teoretska podloga poznata i jasna.

Geotehnički problemi uredi

 • Posebni geotehnički problemi:

Kako bi se riješili gore navedeni problemi potrebno je poznavanje fizike; mehanike krutih tijela i mehanike fluida, kemije, geologije, građevne statike, poznavanje gradiva, informatike i poznavanje elektronske opreme. Pošto je teško pronaći osobu koja bi zadovoljila sva ta znanja, geotehnička rješenja se trebaju tražiti u okvirima timskog rada.

Vidi još uredi

Vanjske poveznice uredi

 • ISSMGE [1](International Society for Soil Mechanics and Geotechnical Engineering) - Međunarodna udruga geotehničara
 • HUMTGI - Hrvatska udruga za Mehaniku tla i geotehničko inženjerstvo
 • UIG - Udruga inženjera Geotehnike [2]