Gornja mrtva točka (mehanika)

Gornja mrtva točka (GMT) klipnog mehanizma je točka kada klip dostigne svoj krajnji hod prema kraju cilindra. U tom trenutku je brzina gibanja klipa jednaka 0, tj. on je zaustavljen u svom gibanju. U toj točki klip završava svoje gibanje prema čelu cilindra i započinje svoj put prema drugom kraju. Kako se klip prestao gibati prema čelu cilindra, ovo je trenutak kada je i obujam unutar cilindra najmanji, a kod motora s unutarnjim izgaranjem se naziva volumen kompresije. Udaljenost između GMT i DMT se naziva stapaj (s) i jednaka je dvostrukoj udaljenosti između središta temeljnog i letećeg ležaja (r).

U GMT vrijedi:

brzina klipa = 0
volumen iznad klipa = volumen kompresije
tlak u cilindru = maksimalni tlak kompresije (vrijedi samo za motore i kompresore)