Gramofon

Gramofon je mehanička naprava za snimanje i reprodukciju zvuka. Prvi takav uređaj je bio fonograf kojeg je izumio Emil Berliner 1887. Patent je prijavio 26. rujna 1887. Usavršio ga je Thomas Alva Edison.

Gramofon iz 1979.