Grb Rumunjske

Grb Rumunjske čini zlatni orao koji drži križ (simbol vlasti) u kljunu, skiptar (simbol vlasti) i mač (simbol snage) u kandžama. Tri boje na grbu istovjetne su onima sa zastave - crvena, žuta i plava.

Rumunjski grb

Štit na grudima podijeljen je na pet dijelova, koji simboliziraju pet povijesnih pokrajina Rumunjske: