Heimdall (staronordijski Heimdallr) je nordijski bog. Ubraja se u skupinu Asa iako, čini se, nije potpuno sigurno da je Odinov sin. Zvao se još i Hallinskidi ili Gullintanni (Zlatozubi) jer su mu zubi od zlata. Nazivan je i bijelim bogom. Jedan je od najenigmatičnijih staronordijskih bogova; govori se da je sin devet majki koje su jedna drugoj sestre. Kako Snorri Sturluson u svojoj eddi citira nesačuvanu Pjesmu o Heimdallu:

Heimdallr puše u rog Gjallarhorn objavljujući Ragnarok, islandki manuskript iu 18. stoljeća
Níu em ek mœðra mögr, Ja sam devet majki dijete,
.ix. em ek systra sonr. devet sam sestara sin.
(prevela Dora Maček)

Živi u Himinbjorgu (Nebeskom gradu) na rubu svijeta Asa pokraj mosta od ognjene duge Bifrosta koji povezuje svijet bogova Asgard sa svijetom ljudi Midgardom. Heimdall čuva taj most od divova, a time i sve bogove i cijeli svijet. Ima nevjerojatan sluh te čuje kako raste trava i ovčje runo. Proročica tvrdi da mu je sluh skriven ispod svjetskog drveta Yggdrasila. Vidi jednako dobro i danju i noću i to na daljinu od sto milja. Potrebno mu je manje sna no ptici.

Često ga optužuju da pretjeruje u pijenju medovine.

O tome se ovako kaže u Grímnismálu, pjesmi iz Poetske ili Starije edde:

(Grímnismál, 13) (Grímnismál, 13)
Himinbiörg heita, Himinbjorg se zove dvor
en þar Heimdall kveða gdje kažu da Heimdall
valda véum; vlada svetištima;
þar vörðr goða kao čuvar bogova
drekkr í væru ranni pije u mirnom dvoru
glaðr hinn góða miöð. razdragan dobru medovinu.
(prevela Dora Maček)


Ima konja Gulltoppa (Zlatogrivog) i mač Hofut ili Glavu. Posjeduje još i rog Gjallarhorn (Glasnorog) koji će se čuti po čitavome svijetu kada njime zatrubi da označi početak Ragnaroka za vrijeme kojega će se boriti s Lokijem. Usmrtit će jedan drugoga i bit će posljednji koji će pasti u borbi.

Prema jednoj je priči božici Freyji vratio njezinu ogrlicu Brisingamen što ju je Loki bio ukrao. Heimdall i Loki su se borili za nju i Heimdall je pobijedio. Postoje i verzije koje navode samog Odina kao kradljivca.

Jednom je tako Heimdall lutao svijetom i stigao do kolibe čovjeka po imenu Ai (pradjed) i njegove žene Edde (prabake). Tamo se predstavio kao Rig i ostao kod njih na objedu. Obrok je bio siromašan, ali domaćini nisu imali bolje. Nakon večere ponudiše mu da prenoći u njihovu skromnu domu. Rig se smjestio između njih dvoje u krevetu. Ujutro je otišao svojim putom, a devet je mjeseci poslije Edda rodila dijete koje nazvaše Dral ili Rob. Odrastao je snažan, ali ružan, crnobijel u licu. Oženio se i imao dvanaest sinova i kćeki koji su postali rod robova.

Putujući dalje, Rig je naišao na kuću gdje je živio obrtnik po imenu Afi (djed) i žena mu Amma (baka). Domaćini su bili ljubazni, ponudili su mu hranu i prenoćište. Rig je ujutro otišao, a devet mjeseci kasnije Amma je rodila sina kojeg nazvaše Karl što zači slobodnjak. Karl je bio crven u licu i crvene kose. I on se oženio i imao dvanaestoro djece koji su stvorili rod slobodnjaka.

Lutajući dalje, Rig naiđe na vilu u kojoj su boravili Fadir (otac) i Modir (majka). Poslužili su ga odličnom hranom i ponudili mu prenočište. Devet je mjeseci kasnije Modir rodila predivno dijete koje su nazvali Jarl što znači plemeniti. Njegova je kosa bila plava, a lice bijelo. Njegovi su potomci postali rod gospodara.