Hidrogeologija je znanstvena disciplina koja proučava pojavu (režim), količinu, kretanje i obilježja podzemnih voda u geološkom okolišu. Dijeli se na hidrogeologiju nizinskih područja, u kojima prevladava primarna ili međuzrnska poroznost u stijenama i na hidrogeologiju krša, u kojemu prevladava sekundarna ili pukotinska (disolucijska) poroznost u stijenama. Hidrogeologija krša povezana je sa speleologijom. Izravnim otkrićem podzemnih vodenih tokova u speleološkim objektima mogu se uočiti obilježja stijena i podzemne vode u njima.

Vanjske poveznice

uredi