Hidrogeologija

Hidrogeologija je znanstvena disciplina koja proučava pojavu (režim), količinu, kretanje i karakteristike podzemnih voda u geološkom okolišu. Dijeli se na hidrogeologiju nizinskih područja gdje prevladava primarna ili međuzrnska poroznost u stijenama i na hidrogeologiju krša gdje prevladava sekundarna ili pukotinska (disolucijska)poroznost u stijenama. Hidrogeologija krša povezana je sa speleologijom. Direktnim otkrićem podzemnih vodenih tokova u speleološkim objektima mogu se uočiti karakteristike stijena i podzemne vode u njima.