Hidroizoterme

Hidroizotermama se prikazuje raspodjela temperatura na površini mora. To su linije koje na geografskim kartama spajaju mjesta jednakih srednjih godišnjih temperatura.

vidi: