Hinko Hranilović

Dr sc. Hinko pl. Hranilović (1860.1922.), hrvatski zemljopisac

Studirao je u Grazu, Beču, Berlinu i Oxfordu, a doktorirao u Grazu. Hranilović se bavio teorijom zemljopisa, regionalnim zemljopisom i kršem.

Bio je predstojnik katedre od 1893.do 1918., a profesor od 1908. Napisao je više djela među kojima valja izdvojiti:

  • Prilozi sintetičko-analitičkom postupku – Geografske metode (1893.)
  • Uvod u metodiku znanstvene geografije (1896.)
  • Geomorfološki problemi iz hrvatskoga krša (1901.)
  • prvi osvrt na hrvatski zemljopis Novi smjer naše geografije (1902.) i
  • Zemljopisni i narodopisni opis kraljevina Hrvatske, Slavonije i Dalmacije (1905.).

Zajedno s botaničarem dr sc. Antunom Heinzom osnovao je Hrvatsko geografsko društvo 1897., kao dio Hrvatskog prirodoslovnog društva, što je imalo posebno značenje za razvoj zemljopisne struke i znanosti u Hrvatskoj.

Ova je znanstvena i strukovna udruga nastavila s djelovanjem uz kraće prekide sve do danas, posebice od 1947. kada je nastojanjima akademika Josipa Roglića obnovljena i osamostaljena.