Mjao

(Preusmjereno s Hmong)

Mjao (Miao, Hmong), Zbirni naziv za veliku skupinu naroda porodice Mjao-Jao nastanjenih u Kini i Vijetnamu, preko 11.000.000 ljudi i oko 50 naroda.[1] Jezično su Mjao najsrodniji narodima Jao s kojima, ukljućijući i She (podskupina Ho Nte) čine porodicu Mjao-Jao. Mjao narodi se po jeziku dijele na skupine Chuanqiandian, Qiandong i Xiangxi. u Hmongske jezike nekad pripisuju i narode Baheng koji govore pa-hng i Bunu,[2] a pripadaju u Jao. Predstavnici su im:

 • A-Hmao 418,000
 • Aoka 303,000
 • Beidongnuo 400
 • Ga Mong 66,000
 • Ge 126,000
 • Gelao 689,000
 • Gha-Mu 132,000
 • Ghao-Xong, istočni 126,000
 • Ghao-Xong, zapadni 1,289,000
 • Hmong Be 1,300
 • Hmong Bua 63,000
 • Hmong Daw, Bijeli Hmong 1,366,000
 • Hmong Dlex Nchab 20,000
 • Hmong Do nepoznat broj
 • Hmong Don nepoznat broj
 • Hmong Dou 3,900
 • Hmong Leng 301,000
 • Hmong Njua 510,000
 • Hmong Shua 329,000
 • Hmong Vron 5,400
 • Hmong, Crveni 230,000
 • Hmu, istočni 549,000
 • Hmu, sjeverni 1,935,000
 • Man 4,900
 • Miao, Baishi 16,000
 • Miao, Changshu 19,000
 • Miao, Chuan 185,000
 • Miao, Enshi 629,000
 • Miao, Guiyang sjeverni 133,000
 • Miao, Guiyang sjeverozapadni 9,400
 • Miao, Guiyang središnjeg juga 5,500
 • Miao, Guiyang južni 44,000
 • Miao, Guiyang jugozapadni 111,000
 • Miao, Horned 77,000
 • Miao, Hua 727,000
 • Miao, Huishui Centralni 63,000
 • Miao, Huishui istočni 22,000
 • Miao, Huishui sjeverni 111,000
 • Miao, Huishui jugozapadni 89,000
 • Miao, Luobohe 95,000
 • Miao, Lupanshui 63,000
 • Miao, Mashan Centralni 112,000
 • Miao, Mashan sjeverni 55,000
 • Miao, Mashan južni 16,000
 • Miao, Mashan zapadni 22,000
 • Mjuniang 94,000
 • Phula, Phukha 10,000
 • Qanu 14,000
 • Sanqiao 6,400
 • Striped Meo, Lao-Soung 13,000
 • Xi 1,600

Izvori

uredi