Hrvatska akademija Amerike

neprofitna i obrazovna udruga Američkih Hrvata u New Yorku

Hrvatska akademija Amerike (HAA; eng. The Croatian Academy of America) je neprofitna organizacija koja okuplja intelektualce hrvatskih korijena na području SAD-a. Osnovana je u 19. travnja 1953., a registrirana u New Yorku 17. prosinca 1956.[1]

Svrha za Akademije je obrazovanje članova i javnosti općenito o hrvatskoj književnosti, kulturi i povijesti. U Preambuli HAA-e stoji:[2]

»Nadahnuti ustrajnom željom hrvatskog naroda za njegovim pravim dostojanstvom pred svim ljudima, shvaćajući da niti jedan narod ne može dati odgovoran doprinos mirnom i demokratskom svijetu, a da nije slobodno samoodređen, tj. obdaren pravom izbora vlastite suverene države, prisjećajući se da je hrvatska sloboda stoljećima bila suzbijana tiranijom izbana i iznutra, svjesni da uskraćivanje slobode kod kuće zahtijeva očuvanje nacionalnog genija u inozemstvu, svjesni da je prijateljsko skrbništvo nad pravednim težnjama ljudi uvijek bilo nadahnućem američkog gostoprimstva, ovime osnivamo i konstituiramo Hrvatsku akademiju Amerike.«

Među utemeljiteljima navode se novinar Karlo Mirth, koji je 1947. u Rimu pokrenuo bilten Croatia Press, dominikanac Hijacint Eterović, povjesničar Jere Jareb, književnik Antun Nizeteo, sociolog Clement S. Mihanovich, publicist Stanko Vujica, filolog Vinko Grubišić, pravnik Fedor Cicak.[2] Za prvoga predsjednika je izabran Clement Mihanovich, a za tajnika Jere Jareb. Od 1960. Akademija izdaje Journal of Croatian Studies (hrv. Časopis hrvatskih studija) koji je posvećen hrvatskoj povijesti i kulturi.[3] Na španjolskome izdaje časopis Studia Croatica. Za rad na kulturnom i znanstvenom polju Akademiji je dodijeljena Povelja države New York.

Izvori uredi