Hrvatska gospodarska komora

Hrvatska gospodarska komora (kratica HGK) samostalna je stručno-poslovna organizacija, koja promiče, zastupa i usklađuje zajedničke interese svojih članica pred državnim i drugim tijima u Hrvatskoj i inozemstvu.[1] Članice Hrvatske gospodarske komore su sve pravne i fizičke osobe koje obavljaju gospodarsku djelatnost sa sjedištem na području Republike Hrvatske. Počela je s radom 16. veljače 1852. u Zagrebu.[2]

Logotip Hrvatske gospodarske komore.
Sjedište HGK u Zagrebu.
Sjedište HGK

Predsjednik Hrvatske gospodarske komore je Luka Burilović.

Zadaci Hrvatske gospodarske komore su:

 • zastupanje interesa članica pred državnim tijelima kod oblikovanja gospodarskog sustava i mjera ekonomske politike;
 • procjena mogućnosti i uvjeta gospodarskog razvoja;
 • unapređivanje razvoja poduzetništva;
 • uspostavljanje i razvijanje svih vrsta poslovnih odnosa s inozemstvom;
 • poticanje istraživanja, razvoja i inovacija;
 • razvijanje informacijskog sustava Hrvatske gospodarske komore i poslovnog informiranja;
 • vođenje evidencije registriranih poduzeća i radnji;
 • usklađivanje interesa članica Hrvatske gospodarske komore;
 • poticanje razvoja tehnološke infrastrukture, informatizacija gospodarstva i praćenje standardizacije hardvera. softvera i komunikacije;
 • usklađivanje gospodarskih i društvenih interesa s područja ekologije;
 • priprema, sklapanje i praćenje primjene kolektivnih ugovora;
 • izdavanje mišljenja o bonitetu svojih članica;
 • poduzimanje mjera za poticanje i razvijanje dobrih poslovnih običaja i poslovnog morala;
 • obrazovanje i inovacija znanja kadrova u gospodarstvu ;
 • pružanje pomoći prilikom osnivanja novih i transformacije postojećih poduzeća, te obavljanje drugih zadataka od interesa članica Hrvatske gospodarske komore
 • rješavanje tekućih pitanja od značaja za obavljanje gospodarskih djelatnosti;
 • obavljanje drugih zadataka određenih zakonom i statutom.

Sudovi pri HGK

uredi

Sud časti HGK promiče i jača savjesnosti i poštenja te pravila morala, ukazuje na ponašanja koja su protivna dobrim poslovnim običajima i temeljnim načelima obveznog prava te pravilima koja vrijede u njihovu poslovanju.

Stalno izabrano sudište pri HGK pruža domaćim i stranim poduzetnicima usluge organizacije arbitražnog rješavanja sporova.

Centar za mirenje je institucija pri Hrvatskoj gospodarskoj komori koja pruža usluge organizacije mirnog rješavanja trgovačkih sporova.

Članstvo u Međunarodnim organizacijama

uredi

Hrvatska gospodarska komora članica je:

 • ICC (International Chamber of Commerce) - Međunarodna trgovinska komora, Pariz;
 • EUROCHAMBERS - Udruženje europskih komora, Bruxelles;
 • UEAPME (UNION EUROPEENNE DE L’ARTISANAT ET DES PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES) - Europsko udruženje obrtništva, malog i srednjeg poduzetništva, Bruxelles;
 • ESCB - filijala ICSB, Međunarodno vijeće za malo poduzetništvo, Halmstad;
 • TII (Technology Inovation Information) - Europsko udruženje za transfer tehnologija, inovacija i poslovnih inovacija, razmjena tehnoloških ponuda mreža EBEN, TRN, CORDIS, Bruxelles;
 • EUROCOMMERCE – Europska lobistička organizacija za trgovinu, Bruxelles.

Izvori

uredi

Poveznice

uredi

Vanjske poveznice

uredi