Hrvatski leksikon

Hrvatski leksikon je leksikon koji u dva sveska obrađuje nacionalne teme vezane uz Hrvatsku i Hrvate.

Izdavači leksikona su Naklada Leksikon Ante Žužula[1] i Leksikografski zavod "Miroslav Krleža". Objavljen je u Zagrebu od 1996. do 1997. godine. Predsjednik izdavačkog savjeta leksikona bio je akademik Dalibor Brozović, a glavni urednik Antun Vujić, dok je na pisanju članaka bilo angažirano oko 300 suradnika.

Na leksikonu se radilo od 1993. u okviru priprema za šire izdanje, nacionalnu enciklopediju. U tijeku rada, međutim, odustalo se namjere pripreme nacionalne enciklopedije, pa se rad usmjerio na pripremu opće enciklopedije, koja je pod imenom Hrvatska enciklopedija počela izlaziti u izdanju Leksikografskog zavoda "Miroslav Krleža 1999. godine.

Izvori

uredi
Bilješke i literatura
  1. Ivica S. Buljan, Ante Žužul: S Budišom pokrećem biblioteku "Starine"Arhivirana inačica izvorne stranice od 4. ožujka 2016. (Wayback Machine), Jutarnji list, 1. rujna 2007., www.jutarnji.hr, pristupljeno 24. veljače 2016.
  • Hrvatski leksikon A-K, Naklada Leksikon d.o.o., Zagreb, 1996., ISBN 9539672813
  • Hrvatski leksikon L-Ž, Naklada Leksikon d.o.o., Zagreb, 1997., ISBN 9539672821