Hrvatsko psihijatrijsko društvo

Hrvatsko psihijatrijsko društvo, strukovna udruga psihijatara u Hrvatskoj.

Osnovne informacijeUredi

Pravna je osoba sa sjedištem u Zagrebu. Sjedište je u Zagrebu, Kišpatićeva 12.[1] Neprofitna je nevladina udruga. U nju se dragovoljno udružuju radi ostvarivanja zajedničkih ciljeva i zadataka psihijatri i drugi profesionalci i neprofesionalci-dragovoljci, koji rade ili žele raditi na polju zaštite i unapređenja duševnog zdravlja u Republici Hrvatskoj. U prioritete Društva pomak od uglavnom bolnički orijentirane psihijatrijske skrbi prema psihijatrijskoj skrbi organiziranoj na komunalnoj razini te skidanje stigme sa psihijatrijskog bolesnika i poboljšavanje njegove reintegracije u društvo.[2] Članstvo u Društvu je redovno, izvanredno i počasno. Djelatnost Društva je na području obrazovanja, znanosti i istraživanja, te zaštite zdravlja.[1]

PovijestUredi

Osnovano je 1992. godine kao Hrvatsko društvo psihijatara, nedugo zatim preimenovano u Hrvatsko psihijatrijsko društvo. Od lipnja 1993. Društvo je član Svjetskog psihijatrijskog društva (WPA). Pri Društvu je osnovana Sekcija mladih specijalista i specijalizanata psihijatrije Hrvatske na sjednici osnivačke skupštine Sekcije 15. prosinca 2005. godine. Predsjednici Društva bili su: Vasko Muačević (1992. – 1994.), Ljubomir Hotujac (1994. – 2010.), Vlado Jukić (2010. – 2018.), a od 2018.g. predsjednica je Alma Mihaljević-Peleš .

Prvih godina postojanja glasilo Društva bio je Bilten. Prvi je izašao u siječnju 1993. godine, a zadnji u prosincu 1997. godine. Danas je službeno glasilo časopis Socijalna psihijatrija.[3] Društvo počevši od 1994. godine održalo je do 2010. svake 4 godine tematske hrvatske psihijatrijske kongrese, a na godišnjoj razini od 2004. održava Hrvatske psihijatrijske dane. I za kongrese i za Dane se izdaje zbornik.[4]

TijelaUredi

Tijela su Skupština Društva, predsjednik i tri dopredsjednika, glavni tajnik, Upravni odbor, Savjet Društva, Nadzorni odbor i Etičko povjerenstvo.[1]

Ciljevi i djelatnostiUredi

Osnovni ciljevi i djelatnosti su:[2][1][5]

 1. rad na stalnom stručnom i znanstvenom usavršavanju svojeg članstva kroz organiziranje stručnih i znanstvenih sastanaka i kongresa, seminara i predavanja, te tečajeva usavršavanja
 2. aktivna suradnja sa srodnim znanstvenim, nastavnim i zdravstvenim organizacijama u svrhu što uspješnijeg rada na stručnom i znanstvenom području
 3. predstavljanje psihijatrijske struke u stručnim i znanstvenim tijelima Hrvatskog liječničkog zbora kroz zborska stručna psihijatrijska društva
 4. suradnja sa stručnim i znanstvenim društvima u Republici Hrvatskoj i inozemstvu na područjima od zajedničkog interesa
 5. kontinuirano praćenje stanja duševnog zdravlja populacije;
 6. borba za osiguravanje odgovarajućih uvjeta rada te primjerenu organizaciju psihijatrijske skrbi u Republici Hrvatskoj
 7. skrb o poboljšanju uvjeta liječenja i života duševnih bolesnika, podizanje nivoa svijesti društva za bolje prihvaćanje i liječenje duševnih bolesnika i skrbi o njima;
 8. organiziranje kongresa psihijatara Hrvatske svake četiri godine;
 9. izdavanje Biltena Društva, časopisa i drugih publikacija, u skladu s postojećim propisima
 10. njegovanje i razvijanje načela liječničke etike kod svojih članova
 11. nadzor nad stručnim radom svojih članova u suradnji s liječničkom komorom.
 12. poduzimanje mjera za zaštitu stručnosti rada svojih članova i za zaštitu bolesnika

IzvoriUredi

 1. a b c d Hrvatsko psihijatrijsko društvo Status 26. listopada 2018. (pristupljeno 3. travnja 2020.)
 2. a b Hrvatsko psihijatrijsko društvo O Društvu (pristupljeno 3. travnja 2020.)
 3. Hrvatsko psihijatrijsko društvo Izdanja Društva - Časopisi (pristupljeno 3. travnja 2020.)
 4. Hrvatsko psihijatrijsko društvo Izdanja Društva - Zbornici (pristupljeno 3. travnja 2020.)
 5. Hrvatsko psihijatrijsko društvo Povijest Društva (pristupljeno 3. travnja 2020.)

Vanjske povezniceUredi