Norma ISO 19011 naziva Smjernice za provođenje audita sustava upravljanja sadrži smjernice o auditiranju sustava upravljanja, uključujući načela auditiranja, upravljanje programom audita i provedbu audita te smjernice o vrednovanju kompetentnosti osoba uključenih u proces audita. Primjenjiva je na sve organizacije koje provode unutarnje ili vanjske audite sustava upravljanja.

Sadržaj norme

 1. Područje primjene
 2. Upućivanje na druge norme
 3. Nazivi i definicije
 4. Načela auditiranja
 5. Upravljanje programom audita
 6. Provedba audita
 7. Osposobljenost i vrednovanje auditora

Smjernice donose šest načela koja se odnose na aduitore i audit:

 1. cjelovitost: temelj profesionalizma;
 2. ispravno izlaganje: obveza istinitog i točnog izvještavanja;
 3. profesionalna pozornost: primjena marljivosti i prosudbe u auditiranju;
 4. povjerljivost: povjerljviost informacija;
 5. neovisnost: temelj nepristranosti audita i objektivnosti zaključaka audita;
 6. pristup temeljen na dokazima: racionalna metoda za postizanje pouzdanih i ponovljivih zaključaka audita u sustavnom procesu audita.

Uobičajene radnje pri provedbi audita slijede niz:

 • pokretanje audita
 • priprema audita
 • provođenje audita
 • priprema i razdioba izvještaja audita
 • dovršavanje audita
 • provedba naknadnih radnji.

Vanjske poveznice

uredi