Idealizam je filozofski smjer koji za temelj tumačenja svijeta i života smatra neku ideju tj. neko nadosijetilno načelo, svijest misao ili Boga, suprotan materijalizmu. Postoji nekoliko oblika idealizma: subjektivni, transcedencijski, apsolutni i objektivni idealizam.

Nedovršeni članak Idealizam koji govori o filozofiji treba dopuniti. Dopunite ga prema pravilima Wikipedije.