Ido

umjetni jezik

Ido (ISO 639-3: ido), je logičan i jednostavan međunarodni umjetni jezik stvoren da bi olakšao komunikaciju među ljudima različitih govornih sredina i kultura.

Ido
Ido
Države Međunarodni umjetni jezik
Govornici 100 – 200
Razredba esperanto
 ido
Ustanova Uniono por la linguo internaciona Ido
Jezični kôd
ISO 639-1 io
ISO 639-2 ido
ISO 639-3 ido
Povezani članci: jezik | jezična porodica | popis jezika (po kodnim nazivima)
Logo Ida

Ido je unaprijeđena i pojednostavljena inačica esperanta. Razvila ga je skupina jezikoslovaca, među kojima su znanstvenici dr. Louis de Beaufront, prof. Louis Couturat, prof. Richard Lorenz, prof. Wilhelm Ostwald, prof. L. Pfaundler i prof. Otto Jespersen.

Glavne promjene u idu se očituju u ortografiji gdje nema dijakritičkih znakova i nastavka za akuzativ. Akuzativ se upotrebljava samo onda kada je potrebno. Postoje također i neke razlike u rječniku i nastavcima (sufiksi i prefiksi) između ida i esperanta. Srodan je esperantu, talijanskom te latinskom jeziku te drugim romanskim jezicima.

Fotografija Međunarodnog ido kongresa u Dessau, Njemačka, 1922.god.

Abeceda

uredi

A a B b C c D d E e F f G g H h I i J j K k L l M m N n O o P p Qq Rr S s T t U u V v W w X x Y y Z z

Primjeri

uredi

Opća deklaracija o ljudskim pravima

uredi

»Omna homi naskas libera ed egala relate digneso e yuri. Li es dotita per raciono e koncienco e devas agar vers l'una l'altra en spirito di frateso.«

»Sva ljudska bića rađaju se slobodna i jednaka u dostojanstvu i pravima. Ona su obdarena razumom i sviješću i trebaju jedna prema drugima postupati u duhu bratstva.«

Oče naš

uredi
ido hrvatski
Patro nia, qua esas en la cielo,

Tua nomo santigesez;
Tua regno advenez;
Tua volo facesez,
Quale en la cielo, tale anke sur la tero.
Donez a ni cadie l'omnadia pano,
E pardonez a ni nia ofensi,
Quale anke ni pardonas a nia ofensanti,
E ne duktez ni al tento,
Ma liberigez ni del malajo.

Oče naš, koji jesi na nebesima,

sveti se ime Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji. Kruh naš svagdanji daj nam danas, i otpusti nam duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od Zla.

Vanjske poveznice

uredi