Igra je aktivnost jedne ili više osoba koja služi za razonodu i zabavu. Bit igre je postići neki cilj pridržavajući se zadanih pravila.

Igra s kockama (Ludo)
Šah
Igra s gumenom vrpcom

Igra se, najopćenitije, razlikuje od manualnog ili intelektualnog plaćenog rada, iako se te dvije aktivnosti u nekim aspektima prepleću. Dobar primjer za izrečenu tvrdnju je sport, koji po svim značajkama spada u kategoriju igara, međutim u profesionalnim okvirima poprima karakteristike koje se obično vežu za tradicionalno shvaćanje rada.

Ključne komponente igre su motivacija za dostizanje nekog cilja, pravila, te interakcija, odnosno kontakt između sudionika. Mnoge igre, upravo poradi pobrojanih elemenata, su korisne, edukacijske, jer aktere tjeraju na usvajanje novih znanja i vještina.

Matematička igra igra je čija se pravila, strategija i rezultati mogu proučiti i objasniti matematičkim pravilima.

Povijest igre uredi

Kako je igra praktično stara koliko i čovječanstvo, može se kazati da je nezaobilazna komponenta ljudskog kolektivnog iskustva. Prve znanstvene, filozofske, etnološke, studije vezane za teorijsko promišljanje igre kao fenomena, pojavljuju se relativno kasno, koncem devetnaestog i početkom dvadesetog stoljeća. Jedan od prvih teoretičara igre je austrijski filozof Ludwig Wittgenstein, koji je u svojim Filozofskim istraživanjima zaključio da igru nije moguće definirati jednom sveobuhvatnom definicijom tog pojma, već da je za potpuno razumijevanje biti igre potrebno imati na umu cijeli niz definicija pojedinih segmenata tog pojma.

Vrste igara uredi

Podjela igara s obzirom na predmete koji se koriste u igri:

Nedovršeni članak Igra koji govori o igrama treba dopuniti. Dopunite ga prema pravilima Wikipedije.