Indeks (svjedodžba)

Indeks predavanja i vježbi studentska je isprava, javni dokument, u kojoj profesori potvrđuju uredno pohađanje upisanih kolegija, a dekanat pregledava semestre i upisuje uspjeh postignut na ispitima. Ima ulogu učeničke svjedodžbe.[1]

Osim ocjena, seminara i vježbi, u studentsku se knjižicu upisuju osobni podaci, naziv fakulteta, studijske skupine, nastavni predmeti te upisuju drugi podatci važni za studij i status studenta.[2]

Izvori uredi

  1. Hrvatski jezični portal, značenje pojma: indeks (pristupljeno 15. travnja 2017.)
  2. Hrvatska enciklopedija, značenje pojma: indeks (pristupljeno 15. travnja 2017.)