Informacijsko društvo

Informacijsko društvo je društvo u kojim je stvaranje, distribucija, rasprostranje, korištenje, integracija i manipulacija informacija značajna ekonomska, politička i kulturna djelatnost.

Specifične za tu vrstu društva je središnji položaj informacijske tehnologije na području proizvodnje, gospodarstva, i društva u cjelini.

Informacijsko društvo se smatra nasljednikom industrijskog društva. Kao srodne koncepcije se spominju post-industrijsko društvo, post-fordizam, društvo znanja, telematičko društvo, informacijska revolucija i umreženo društvo.

Informacijska i komunikacijska tehnologija ima utjecaj na promjenu način života pojedinca i društvene zajednice.

Vanjske poveznice uredi