Inverzna funkcija

(Preusmjereno s Inverz)

Inverzna funkcija postoji samo za bijektivne funkcije.

Kaže se da je funkcija f inverzna funkciji g ako vrijedi da je kompozicija tih dviju funkcija (u bilo kojem poretku) identiteta:

Dakle:

Iz te definicije slijedi da je kodomena funkcije f domena funkcije g i obratno.

Nedovršeni članak Inverzna funkcija koji govori o matematici treba dopuniti. Dopunite ga prema pravilima Wikipedije.