Ivšićev zakon

Ivšićev zakon, također poznat kao Stangov zakon, je naglasni zakon praslavenskoga jezika koji je dobio ime po otkrivačima Stjepanu Ivšiću koji ga je otkrio 1911. godine i Christianu Schweigaard Stangu koji ga je neovisno o Ivšiću otkrio 1957. godine.

Ovaj zakon objašnjava nastanak praslavenskog neoakuta u naglasnoj paradigmi b kroz povlačenje na prethodni slog.

Povlačenje s naglašenih slabih jerovaUredi

U kasnom razdoblju praslavenskoga jezika, kratki vokali *ь i *ъ (poznati kao jerovi) razvili su se u "jake" i "slabe" jerove prema Havlíkovom zakonu. Naglašeni slabi jerovi više nisu mogli nositi naglasak i on se povukao na prethodni slog.[1] Taj slog je dobio novi uzlazni naglasak, neoakut.

U starim čakavskim dijalektima i štokavskim dijalektima, npr. u slavonskom dijalektu ovaj neoakut je sačuvan kao zaseban naglasak, različit od starog akuta i cirkumfleksa.

Povlačenje sa središnjeg sloga naglašenog cirkumfleksomUredi

Povlačenje se također dogodilo sa središnjeg sloga naglašenog cirkumfleksom. Primjerice na glagolima sa *-iti. Na primjeru potvrda nȍsīte, vrãtite Ivšić je prepostavio ranije oblike *nosȋte, *vortȋte, koji bi također stvorili neoakut povlačenjem dugog cirukmfleksa na raniji slog.[2]

Posuđenice iz drugih jezika pokazuju kako je Ivšićev zakon djelovao nakon Dybovog zakona i kako ga je djelomice poništio.

Usporedba kasne posuđenice:

  • PSl. *kȁrlju > (Dybov zakon) *karlju̍ > (Ivšićev zakon) *kãrlju > čakavski krãlj.

IzvoriUredi

  1. Matasović, Ranko (2008), Poredbenopovijesna gramatika hrvatskoga jezika , Zagreb: Matica hrvatska, str. 168.
  2. Kapović, Mate (2008), "Razvoj hrvatske akcentuacije", Filologija, Zagreb: Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, 51, str. 4

LiteraturaUredi

  • Matasović, Ranko (2008), Poredbenopovijesna gramatika hrvatskoga jezika, Zagreb: Matica hrvatska
  • Ivšić, Stjepan (1911), "Prilog za slavenski akcenat", Rad JAZU (187): 133–208
  • Stang, Christian (1957), Slavonic accentuation, Oslo
  • Kapović, Mate (2008), "Razvoj hrvatske akcentuacije", Filologija, Zagreb: Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, 51: 1–39