Ivan Andres (Vinkovci, 11. svibnja 1883.Zagreb, 17. ožujka 1959.), hrvatski odvjetnik i političar.

Pohađao je Klasičnu gimnaziju u Zagrebu koju je završio 1901. godine.[1] Završio je Filozofski i Pravni fakultet u Zagrebu, te radio kao sudac u Zagrebu i Varaždinu, a zatim kao tajnik Hrvatske zemaljske vlade. Kada je 1919. godine umirovljen posvetio se odvjetništvu. Kao član HSS-a bio je izabran 1935. i 1938. godine za zastupnika kotara Rab. U vladi Dragiše Cvetkovića bio je ministar trgovine i industrije, a za NDH pripadao je "sredinskom dijelu" HSS-a uz Mačeka. Ustaše su ga više puta zatvarale, a zbog rada u HSS-u u FNRJ je ponovno zatvaran.

Izvori uredi

  1. Koprek, Ivan, Thesaurus Archigymnasii, Zbornik radova u prigodi 400. godišnjice Klasične gimnazije u Zagrebu (1607. - 2007.), Zagreb, 2007., str. 921., ISBN 978-953-95772-0-7