Izohijete

Izohijete (grč. isos = jednak, hyetos = kiša) su linije koje na kartama povezuju mjesta jednake količine padalina.

vidi: