Izoseiste

Izoseiste su linije koje na kartama povezuju mjesta jednake jačine potresa.

vidi: