Po službenoj definiciji izum je novo rješenje tehničkog problema, čija je novost definirana i potvrđena službenim dokumentom (tzv. patentom) nekog od nacionalnih ili međunarodnih ureda za zaštitu intelektualnog vlasništva. Hijerarhijski, izum spada u industrijsko vlasništvo, kao podvrstu šire kategorije tzv. intelektualnog vlasništva, koje uz tehnološki usmjereno stvaralaštvo obuhvaća i umjetnička djela i izvedbe.

Proces stvaranja izuma počinje s inventivnom idejom, koja može sinuti u trenutku nadahnuća, ali sazrijevanje izuma u pravilu je dugotrajno i složeno. Od nastanka ideje do njene pretvorbe u tržišno prihvatljiv produkt često su potrebna istraživanja, proučavanja, eksperimentalne provjere i korekcije na prototipu, stručne, pa i ekspertne obrade, da bi konačna verzija izuma funkcionalno, ergonomski, estetski i po tehnologičnosti rješenja zadovoljila. Besprijekorna funkcionalnost te dobar dizajn i tehnologičnost nužni su, ali ne i dovoljni uvjeti za uspjeh izuma na tržištu, pa mnogi izumi nikada ne dožive plasman, unatoč svom uloženom trudu izumitelja.

Razvitak ljudske vrste, temelji se na inventivnosti brojnih mislilaca, pa među njima i izumitelja, kao specifčne vrste tehnološki orijentiranih inventivnih pojedinaca, zaslužnih za razvoj tehnike i tehnologije.

Upravo se smišljanju i korištenju oruđa (i oružja) zahvaljuje izdvajanje naše vrste iz ostale faune još od prvobitnih zajednica naših davnih predaka, no institut patentiranog izuma ustanovljen je tek u 17. stoljeću, a sustavnije se organizira s pojavom industrijalizacije tijekom 18.i 19. stoljeća (Detaljnije).

Iako se inovacije, pa i izumi uvijek oslanjaju na postojeće stanje tehnike, epohalni izumi 17 - 20. stoljeća poput parnog stroja, SUS motora (motor s unutarnjim izgaranjem), izmjenične i polifazne struje, asinkronog motora, tranzistora i poluvodičke tehnologije i dr. bili su uzrokom skokovitih uzleta tehnološkog razvoja. S povećanjem opsega proizvodnje od pojedinačne - manufakturne do masovne, morala se mijenjati i organizacija proizvodnje, što je dovelo i do izmjene proizvodnih odnosa, tj. industrijalizacije.

Tehnološki razvoj je prvo teški fizički rad čovjeka zamijenio snagom strojeva pokretanih pogonskim gorivima (parni stroj i SUS motor), zatim (barem u masovnoj proizvodnji) sveo fizički rad na minimum u korist intelektualnog rada (automatizacija i robotizacija tvornica), te konačno danas eliminira dosadne intelektualne rutine oslobađajući čovjeka za kreativno stvaralaštvo pomoću suvremenih računalnih programa.

Ako isključimo epohalne izume, koji su bili preduvjet industrijske, pa i nedavne informatičke revolucije u tehnološkom razvoju, najveći broj tehnoloških inovacija, pa i izuma nudi tek neznatna poboljšanja ili drugorazredne novitete. Pa ipak, i takvi su izumi od velikog značaja u uvjetima današnje konkurencije na svjetskom tržištu, na kome je stalno plasiranje novih modela imperativ i pitanje opstanka. Osim toga, niz sitnijih poboljšanja, korak po korak kroz duže vremensko razdoblje rezultira bitnim unapređenjem (primjer: postupno povećanje kapaciteta optičkih diskova od CD-a do DVD-a s plavom laserskom zrakom (Blu-Ray), polučilo je bitno poboljšani medij za pohranu digitalnih podataka).

Patent uredi

Izum se štiti patentom, koga treba ishodovati pri nacionalnom ili međunarodnom patentnom uredu temeljem stručno i korektno sastavljene prijave patenta. Posebno je važna karakteristika patenta, što je to jedini institut koji svom vlasniku daje pravo na monopol kroz vrijeme trajanja patentne zaštite (najviše 10, odnosno 20 godina od dana podnošenja prijave) u državama na koje je protegnuta patentna zaštita.

Da bi izum bio patentibilan, mora:

 • rješavati tehnički problem
 • biti nov (tj. ne smije biti sadržan u postojećem stanju tehnike, niti na bilo koji način obznanjen prije objave u službenom glasniku patentnog ureda)
 • imati inventivnu razinu (tj. ne smije očigledno proizlaziti iz postojećeg stanja tehnike)
 • biti industrijski primjenjiv

Patentom, odnosno u njemu sadržanim patentnim zahtjevima štite se samo načela funkcioniranja izuma bez navođenja dimenzija ili bilo kakvih drugih izvedbenih podataka, pri čemu način rješenja i funkcioniranja moraju biti potpuno otkriveni u opisu rješenja.

Postupak ishođenja patenta je strogo propisan, dugotrajan upravni postupak, pri čemu prvenstvo vlasnika patenta kao i rok njegove važnosti počinje s danom upisa prijave u registar prijava, a to je u pravilu dan zaprimanja prijave u patentnom uredu.

Patent važi samo na području države u kojoj je ishođen, međutim objavom prijave u službenom glasniku izum ulazi u poznato stanje tehnike, pa ga eventualni plagijator ne može više štititi na svoje ime ni u državama u kojima stvarni vlasnik nije tražio zaštitu, tj. ne može ostvariti monopol. Propisanom procedurom može se tražiti i zaštita u grupi država koje su potpisnice odgovarajućih međunarodnih konvencija. Takav je primjerice EUROPATENT.

Inozemna zaštita je vrlo skupa, pri čemu značajan dio cijene otpada na usluge inozemnog patentnog zastupnika, kojeg se u postupku ne može zaobići.


Zapreke patentibilnosti uredi

Uz uvodno navedena četiri uvjeta patentibilnosti, patentirati se ne mogu:

 • znanstvene teorije i otkrića prirodnih tvari ili spojeva, te matematičke metode (tzv. znanstvena otkrića)
 • biljne i životinjske vrste i biološki procesi njihovog dobivanja
 • pravila i metode za izvođenje mentalnih aktivnosti igranja igara, obavljanja poslova i sl.
 • računalni programi (ali su u svim potpisnicama međunarodnih konvencija pravno štićeno intelektualno vlasništvo )
 • metode dijagnosticiranja i liječenja izvođene na ljudima i životinjama
 • postupci protivni javnom poretku ili moralu, pa u tom sklopu i:
 • kloniranja ljudskih bića
 • modificiranje genetičkog identiteta zametne loze ljudskih bića
 • uporaba ljudskih embrija u industrijske ili komercijalne svrhe
 • postupci za modificiranje genetičkog identiteta životinja koji bi vjerojatno uzrokovali njihovu patnju bez ikakve bitne medicinske koristi za čovjeka ili životinju i životinje koje su rezultat takvih postupaka

U RH ovu materiju detaljno regulira Zakon o patentu te regulativa međunarodnog patentnog prava.

Budući da se izraz "izum" odnosi na zaštićene inovacije, inovacije koje nisu ili ne mogu biti štićene patentom ispravnije je zvati inovacijom ili tehničkim (ili tehnološkim) rješenjem

Razvoj proizvoda uredi

Bez obzira, temelji li se na nepatentiranoj inovaciji ili izumu, razvoj iole složenijeg proizvoda u pravilu sadrži (ili bi trebao sadržavati) sljedeće faze:

 • ideju (za proizvod ili poboljšanje proizvoda ili tehnologije)- može dati i nestručna inventivna osoba (primjer su brojne vizije Jules-a Verne-a)
 • prethodne provjere osnovnih postavki, provedivosti i konkurentnosti ideje (razvoj idejnog rješenja)
 • detaljna prethodna tehnička i tržišno-ekonomska istraživanja (u kategoriji "razvojnih istaživanja")
 • konstrukcija proizvoda (uključivo tehničke proračune i provjere s uključenjem u tipizaciju i standardizaciju ili obavezne norme i tehničke propise, te prateću dokumentaciju poput korisničkih uputa za montažu, uporabu itd.)
 • razvoj tehnologije za proizvodnju i Know-How-a (uključivo konstrukciju alata i naprava)
 • ekonomske provjere konkurentnosti
 • strategija plasmana

(Detaljnije: Razvoj proizvoda)

Prema ekspertima za marketing, sve navedeno uklapa se u generalni marketing-plan s nešto jačim naglaskom na tržišne komponente.

Najvažniji izumi 20. stoljeća uredi

Najvažniji izumi 20. stoljeća su

 1. 1900. Prijenosni fotoaparat
 2. 1901. Spajalice za spise
 3. 1902. Kolači za pse
 4. 1903. Plišani medvjedić
 5. 1906. Penkala
 6. 1907. Prašak za pecivo
 7. 1908. Automobil Ford T
 8. 1910. Električna grijalica
 9. 1910. Automat za pranje rublja
 10. 1910. Svjetleća reklama
 11. 1912. Vitamini
 12. 1913. Patentni zatvarač
 13. 1915. Grudnjak
 14. 1920. Papirnata maramica
 15. 1920. Kruh u obliku tosta
 16. 1921. Samoljepiva traka
 17. 1921. Inzulin
 18. 1926. Maslac od kikirikija
 19. 1927. Hladnjak
 20. 1928. Penicilin
 21. 1928. Gotova hrana za djecu
 22. 1928. Prvi klima uređaj
 23. 1929. Televizor
 24. 1930. Prozirna samoljepiva traka (selotejp)
 25. 1931. Alka Seltzer (sredstvo protiv bolova)
 26. 1931. Boja za kosu
 27. 1931. Električni brijački aparat
 28. 1931. Pojačivač zvuka
 29. 1931. Metalni čep
 30. 1931. Magnetofon
 31. 1933. Prašak za pranje rublja
 32. 1935. Film u boji
 33. 1937. Mesni doručak u konzervi
 34. 1937. Mikser
 35. 1939. Mlazni pogon
 36. 1939. Najlonske čarape (najlonke)
 37. 1940. Električni grijač vode
 38. 1941. Tekstil koji se ne glača
 39. 1946. Električni stroj za pranje rublja
 40. 1948. Longplay gramofonske ploče
 41. 1948. Polaroid kamera
 42. 1948. Električna gitara
 43. 1949. Fotokopirni aparat
 44. 1951. Osobno računalo
 45. 1953. Televizor u boji
 46. 1953. Folija koja čuva odredenu temperaturu
 47. 1954. Stroj za pranje suđa
 48. 1954. Uređaj za duboko zamrzavanje
 49. 1955. Cjepivo protiv dječje paralize
 50. 1955. Tranzistorski radio
 51. 1956. Daljinski upravljač za TV
 52. 1958. Vegeta
 53. 1958. Lego kocke
 54. 1959. Lutka Barbika
 55. 1960. Čarape hula-hoop
 56. 1960. Antibaby pilule
 57. 1961. Jednokratne pelene
 58. 1963. Mekane kontaktne leće
 59. 1963. Magnetofon s kasetama
 60. 1963. Telefon s dugmetima
 61. 1964. Mini suknja
 62. 1967. Mikrovalna pećnica
 63. 1970. Skateboard
 64. 1972. Džepno računalo
 65. 1973. Mlin za kavu
 66. 1973. Mobitel
 67. 1979. Walkman
 68. 1980. Pacman, prva video-igra
 69. 1980. Samoljepiva ceduljica
 70. 1981. CD - kompaktni disk
 71. 1981. Nepromočivo platno
 72. 1984. Macintosh računalo
 73. 1999. Internet-navigator

Vidi i: uredi