JavaScript

važnom for letting us know about this weekend and get back for letting us know we are going out to dinner and for letting us thanks again for the helping out .

JavaScript je skriptni programski jezik, koji se izvršava u web pregledniku na strani korisnika. Napravljen je da bude sličan Javi, zbog lakšega korištenja, ali nije objektno orijentiran kao Java, već se temelji na prototipu i tu prestaje svaka povezanost s programskim jezikom Java. Izvorno ga je razvila tvrtka Netscape (www.netscape.com). JavaScript je primjena ECMAScript standarda.

JavaScript s AJAX (Asynchronous JavaScript and XML) tehnikom omogućuje web stranicama komunikaciju sa serverskim programom, što čini web aplikaciju interaktivnijom i lakšom za korištenje.


WWW.png Nedovršeni članak JavaScript koji govori o internetu treba dopuniti. Dopunite ga prema pravilima Wikipedije.