John Dos Passos

John Rodrigo Dos Passos (Chicago, 14. siječnja 1896.Baltimore, 28. rujna 1970.), američki književnik

John Dos Passos

Pripada američkim piscima tzv. "izgubljene generacije", koji su tijekom Prvog svjetskog rata prevladali konvencionalne građanske sheme. Istaknuo se proturatnim romanom "Tri vojnika" i nizom djela koja su snažna optužba postojećega društveno-ekonomskog sustava. Glavna su mu djela "Manhattan Transfer" i trilogija "U.S.A.". U tekstove je ukomponirao i novinske naslove, pjesme, citate iz novina, parole i reklame kako bi potpunije prikazao suvremenu atmosferu.

Glavna su Dos Passosova djela prevedena na hrvatski.