John Dos Passos

John Rodrigo Dos Passos (Chicago, 14. siječnja 1896. - Baltimore, 28. rujna 1970.), američki književnik

John Dos Passos

Pripada američkim piscima tzv. "izgubljene generacije", koji su tijekom Prvog svjetskog rata prevladali konvencionalne građanske sheme. Istaknuo se proturatnim romanom "Tri vojnika" i nizom djela koja su snažna optužba postojećega društveno-ekonomskog sustava. Glavna su mu djela "Manhattan Transfer" i trilogija "U.S.A.". U tekstove je ukomponirao i novinske naslove, pjesme, citate iz novina, parole i reklame kako bi potpunije prikazao suvremenu atmosferu.

Glavna su Dos Passosova djela prevedena na hrvatski.