José de Ribera

Jusepe de Ribera (12. siječnja 1591. - 2. rujna 1652.) bio je španjolsko-talijanski slikar. Ribera je rođen nedaleko Valencije, ali je uglavnom djelovao u Napulju, koji je u to doba pripadao Španjolskoj. Njegovo slike su obično prožete atmosferom i tipičnim renesansnim stilom. Njegova najpoznatija djela se danas mogu vijdeti u muzeju Prado.

Mučeništvo sv. Filipa (1639).