Južnodravidski jezici

Južnodravidski jezici, jedna od glavnih skupina dravidskih jezika iz Indije. Ukupno obuhvaća (47) jezika,[1] po ranijim klasifikacijama iznosio je 33,[2] pa 34.[3]

Sastoji se od dvije uže skupine tamil-kannada sa (31) jezikom, tulu sa (5) jezika, sedam individualnih jezika kalanadi [wkl], kumbaran [wkb], kunduvadi [wku], kurichiya [kfh], attapady kurumba [pkr], muduga [udg] i pathiya [pty], i (4) nekalsificirana jezika mala malasar [ima], malasar [ymr], thachanadan [thn] i ullatan [ull].

Izvori

uredi