Ovo je glavno značenje pojma Jug. Za druga značenja pogledajte Jug (razdvojba).
Strane svijeta

Jug je jedna od četiri glavne strane svijeta. Položaj juga u odnosu na sjever, koji se smatra osnovnom stranom svijeta je 180 stupnjeva ili 6 sati. Gledano prema jugu, zapad je 90 stupnjeva desno a istok 90 stupnjeva lijevo. Položaj juga na zemljopisnim mapama je na dnu mape ako nije drugačije naznačeno.

Orijentacija prema jugu

uredi
jug
Orijentacija po satu.

Jug je moguće pronaći na više načina a jedan od najpouzdanijih je uz pomoć kompasa. Magnetna igla kompasa uvijek pokazuje pravac sjevera, a njena suprotna strana pravac juga.

Jug je moguće pronaći uz pomoć sata na kazaljke i sunca. Na sjevernoj polutki Sunce je u podne u pravcu juga. Malu kazaljku sata potrebno je usmjeriti prema suncu, a zatim zamisliti kut između male kazaljke i oznake koja na satu označava dvanaest sati. Sredina tog zamišljenog kuta daje pravac juga.