Kahra

jedna od dviju glavnih skupina Sisseton Indijanaca iz Minnesote

Kahra, jedna od dviju glavnih skupina Sisseton Indijanaca iz Minnesote. Nisu imali stalnih naselja ali su redovito odlazili na jezero Traverse, a lovišta su im bila na rijeci Red River of the North koja teće granicom Minnesote i Sjeverne Dakote.

Long (1824) za njih piše da žive u finim kožnim tipijima, lijepo obojanim. ostala imena za njih kod ranih autora bila su: Caree (Drake, 1858 ?), Carrees, Careés, Cawras (McIntosh, 1853), Caw-ree (Lewis & Clark, 1806), Lac Traverse Band (Ind. Aff. Rep., 1859, p. 102, 1860), North Susseton (Ind. Aff. Rep., 1839), Sussitongs of Roche Blanche (Pike, 1811), Upper Seesetoans (Sibley, 1852)).[1]

IzvoriUredi