Kashyapa

Mudrac povezan s Kašmirom
Za Budinog učenika, pogledajte Mahākāśyapa.

Prema hinduističkoj mitologiji, Kashyapa [Kašjapa] (Kaśyapa) bio je drevni indijski mudrac, koji je spomenut u mnogim hinduističkim spisima.[1][2][3] Njegovo ime na sanskrtu znači „kornjača” te je — prema Michaelu Witzelu — povezano s avestičkom riječju kasiiapa i perzijskom riječju kašaf. Možda je Kašmir dobio ime po Kashyapi.[4] U starogrčkim tekstovima, Kašmir je poznat kao Kasperia.

Kip Kashyape. Andhra Pradesh.

Tekstovi uredi

Budući da je Kashyapa smatran iznimno važnim mudracem, za mnoge tekstove se kaže da potječu od njega. Ovo je popis nekih djela:

  • Kashyapa Samhita — djelo posvećeno brizi oko djece i poboljšanju dječjeg zdravlja
  • Kashyapa Jnanakandah Kashyapina — knjiga mudrosti
  • Kaśyapa dharmasutra
  • Kaśyapa sangita — djelo posvećeno glazbi
  • Kasyapasilpa — djelo posvećeno graditeljstvu

Obitelj uredi

Kashyapa je bio sin mudraca Marichija, a oženio je kćeri boga Dakshe: Aditi, Diti, Kadru, Danu, Arishtu, Surasu, Kamadhenu, Vinatu, Tamru, Krodhavashu, Iru, Vishvu i Muni.[5] On je sa ženama dobio mnoštvo djece, različitih imena i atributa u različitim tekstovima.

Izvori i bilješke uredi

  1. Barbara A. Holdrege. 2012. Veda and Torah: Transcending the Textuality of Scripture. State University of New York Press. str. 229–230, 692. ISBN 978-1-4384-0695-4
  2. Barbara A. Holdrege. 2012. Veda and Torah: Transcending the Textuality of Scripture. State University of New York Press. str. 239–244. ISBN 978-1-4384-0695-4
  3. Roshen Dalal. 2010. Hinduism: An Alphabetical Guide. Penguin Books. str. 200–201. ISBN 978-0-14-341421-6
  4. Christopher Snedden (2015). Understanding Kashmir and Kashmiris. Oxford University Press. str. 22–23. ISBN 978-1-84904-621-3.
  5. Saklani, Dinesh Prasad (1998). Ancient Communities of Himalayas. Indus Publishing Co, New Delhi. str. 74. ISBN 978-81-7387090-3.