Katastar je upisnik zemljišta i nekretnina neke države. On sadrži podatke o položaju, obliku i površini katastarskih čestica, te zgrada, odnosno drugih građevina, koje su predmet evidentiranja sukladno posebnim propisima. Osim položaja, oblika i površine, katastarska evidencija najčešće sadrži i podatke o:

  • adresi katastarske čestice,
  • načinu uporabe i površini načina uporabe zemljišta na katastarskoj čestici i njezinim dijelovima i
  • podatke o posebnim pravnim režimima koji su na katastarskoj čestici uspostavljeni.[1]
Rimski katastar

Katastar je temelj upisa prava vlasništva i drugih stvarnih prava u zemljišne knjige.

Katastarska čestica je dio zemljišta u katastru jednoznačno identificiran brojem.

Izvori

uredi
  1. Zakon o državnoj izmjeri i katastru nekretnina ("Narodne novine" broj 16/2007 i 124/2010)
Nedovršeni članak Katastar koji govori o pravu treba dopuniti. Dopunite ga prema pravilima Wikipedije.