Kategorija:Bosanskohercegovački komunisti u drugoj Jugoslaviji

U kategoriju su uvršteni političari iz BiH koji su djelovali 1945-1989. godine. Oni koji su nakon toga djelovali u strankama u Republici BiH imaju i dodatnu kategorizaciju.