Kateheza je odgoj vjere djece, mladeži i odraslih. Ovaj odgoj posebice sadrži sustavno poučavanje kršćanskog nauka radi uvođenja učenika u puninu kršćanskog života.

Starija definicija koja je šira katehezu određuje sveukupnim nastojanje Crkve učiniti od ljudi Kristove učenike, nastojanje pomoći im vjerovati da je Isus Sin Božji, da bi ljudi po vjeri imali život u Isusovo ime. U to nastojanje ulazi odgoj i poučavanje takvu životu, na taj način izgrađujući Tijelo Kristovo.

Sastojni dijelovi kateheze su:

Literatura: