Kemijska jednadžba

Kemijska jednadžba je način prikazivanja kemijske reakcije uz pomoć kemijskih simbola i formula. Reaktanti se pišu s lijeve strane, dok se kemijski produkti zapisuju s desne strane.[1] Absolutne vrijednosti stohiometriskih koeficijenata pišu se pored simbola atoma i molekula. Prvu kemijsku jednadžbu napisao je 1615. godine Jean Beguin.[2]

Oblik uredi

Kemijska jednadžba sastoji se od kemijskih formula reaktanata (tvari koje ulaze u reakciju) i kemijskih formula produkata (tvari koje nastanu u kemijskoj reakciji). Reaktante i produkte razdvajamo znakom strelice(→), koja se obično čita kao "daje". Kemijske formule pojedinačnih tvari razdvajaju se znakom plus (+). Uzmimo kao primjer reakciju nastanka vode iz vodika i kisika:      

Ova se reakcija može pročitati kao: "dva ha dva plus o dva daje dva ha dva o", no kod složenijih reakcija, umjesto čitanja onoga što piše, reakcije se čitaju koristeći IUPAC nomenkalturu. Reakcija iznad bi se tada čitala: "dvije molekule vodika i jedna molekula kisika daju dvije molekule vode".

Simboli uredi

Međunarodno dogovoreni simboli se koriste kako bi se razlikovale vrste reakcija

  • " " se koristi za označavanje stehiometrijskog odnosa.
  • " " se koristi za označavanje polazne reakcije.
  • " " se koristi za označavanje povratne reakcije.
  • " " se koristi za označavanje reakcije u oba smjera.
  • " " se koristi za označavanje kemijske ravnoteže.

Ako reakcija sadrži više faza, uobičajeno je staviti oznaku faze nakon molekulske formule prema sljedećoj tablici:

Faza Zapis Primjer Primjer tvari
Krutina (s)   Kruta kuhinjska sol
Tekućina (l)   Tekuća voda
Plin (g)   Plinoviti ugljični dioksid
Vodena otopina (aq)   Kuhinjska sol otopljena u vodi

Ako je za odvijanje reakcije potrebno uložiti energiju, valjana oznaka se stavlja iznad strelice. Veliko grčko slovo Delta ( ) označava da se dodaje energija u obliku topline.   se koristi ako se reakicja može odvijati uz prisutnost svjetlosne energije. Drugi simboli se mogu koristiti za posebne izvore energije ili radijacije.

Izjednačavanje kemijske jednadžbe uredi

Izjednačiti kemijsku jednadžbu znači da broj i vrsta atoma s lijeve i desne strane jednadžbe mora biti isti.

Reakcije iona uredi

Izvori uredi

  1. kemijska jednadžba, kemijski rječnik&glosar; pristupljeno 29. siječnja 2017.
  2. Crosland, M.P. 1959. The use of diagrams as chemical 'equations' in the lectures of William Cullen and Joseph Black. Annals of Science. 15 (2): 75–90. doi:10.1080/00033795900200088
Nedovršeni članak Kemijska jednadžba koji govori o kemiji treba dopuniti. Dopunite ga prema pravilima Wikipedije.