Komparativna književnost

Poredbena ili komparativna književnost je vrsta znanosti o književnosti.

Ova znanost na temelju metode uspoređivanja proučava književne pojave i odjeke tih pojava u drugim sredinama. Proučava uzajamne veze i utjecaje među različitim književnostima itd.

Opći je dojam da se kao akademska disciplina komparativna književnost institucionalizirala prije nešto više od jednoga stoljeća. U Hrvatskoj počeci datiraju kad je djelatan bio Vatroslav Jagić. Popularnost i ekspanzija ove discipline nisu uvijek bili povoljni jer je vrlo često bilo nacionalnih predrasuda, a i uvjerenja o nepotrebnosti konstituiranja specijalnog komparatističkog studija.

1960-ih osnovana je Katedra za komparativnu književnost na Filozofskom fakultetu Zagrebačkog sveučilišta.

Osnovni pojmovi ove discipline su sljedeći: trojna diferencijacija nacionalne, komparativne i opće književnosti, inzistiranje na kozmopolitizmu u svjetlu Goetheovog pojma svjetske književnosti, definiranje kanonskog kruga tzv. velikih knjiga (Great Books).

Za hrvatsku komparatističku metodologiju temeljna su djela Ive Hergešića Poredbena ili komparativna književnost, Zagreb, 1932. i Uvod u predavanja iz poredbene književnosti, Zagreb, 1937.

Izvori uredi

  • http://proleksis.lzmk.hr/31983/ Proleksis
  • Viktorija Franić Tomić, O komparativnoj književnosti... Croat. Slav. Iadert. v (2009), 281-290
  • Aleksandar Flaker: Poredbena književnost u promjenljivu svijetu, Umjetnost riječi 1/1980
  • Ivo Hergešić: Poredbena ili komparativna književnost, "Pramatica" Nakl. K.D., 1932