Kongresi KPJ-SKJ

Kongresi Saveza komunista Jugoslavije (do 1952. godine Komunistička partija Jugoslavije) bili su skupovi na kojima su se sastajali delegati partijskih organizacija i odlučivali o politici i programu Saveza komunista Jugoslavije. Na kongresima su birani članovi Centralnog komiteta (ranije do 1926. godine Centralno partijsko vijeće), članovi Izvršnog komiteta (do 1952. godine Politički biro), kao i članovi Predsjedništva SKJ. Pored kongresa SKJ, održavani su i kongresi republičkih i pokrajinskih organizacija Saveza komunista.

U svojoj povijesti SKJ je od 1919. do 1990. godine imao ukupno 14 kongresa (13 redovnih i 1 izvanredni). Od ukupno 14 kongresa, samo četiri su održana prije Drugog svjetskog rata i dolaska KPJ na vlast. Od ta četiri predratna kongresa, dva su održana ilegalno u inozemstvu, pošto je KPJ u Kraljevini Jugoslaviji djelovala kako ilegalna stranka, jer je 1920. godine bila zabranjena.

U periodu od Četvrtog (održan 1928.) do Petog kongresa (održan 1948.) prošlo je ukupno dvadeset godina, pa su u tom periodu održavane razne partijske konferencije, koje su imale značaj kongresa. Od tih partijskih konferencija najznačajnija je Peta zemaljska konferencija, održana listopada 1940. godine u Zagrebu.

Posljednji izvanredni kongres Saveza komunsita Jugoslavije održan je u siječnju 1990. godine i na njemu je došlo do sukoba između vladajućih struktura republičkih organizacija SKJ što je prouzrokovalo raspad Saveza komunista. Republičke organizacije SKJ nastavile su poslije ovog kongresa djelovati samostalno, a ubrzo potom su se reformirale i promijenile imena.

Kongresi KPJ i SKJUredi

kongres datum održavanja mjesto održavanja
Prvi kongres 20. - 23. travnja 1919. Beograd
Drugi kongres 20. - 25. lipnja. 1920. Vukovar
Treći kongres 14. - 22. svibnja 1926. Beč, Austrija
Četvrti kongres 5. - 16. studenog 1928. Drezden, Njemačka
Peti kongres 21. - 28. srpnja 1948. Beograd
Šesti kongres 2. - 7. studenog 1952. Zagreb
Sedmi kongres 22. - 26. travnja 1958. Ljubljana
Osmi kongres 7. - 13. studenog 1964. Beograd
Deveti kongres 11. - 15. ožujka 1969. Beograd
Deseti kongres 27. - 30. svibnja 1974. Beograd
Jedanaesti kongres 20. - 23. lipnja 1978. Beograd
Dvanaesti kongres 26. - 29. lipnja 1982. Beograd
Trinaesti kongres 25. - 28. lipnja 1986. Beograd
Četrnaesti (izvanredni) kongres 20. - 22. siječnja 1990. Beograd

LiteraturaUredi

  • Pregled Istorije Saveza komunista Jugoslavije, Institut za izučavanje radničkog pokreta, Beograd 1963. godina.
  • Hronologija Radničkog pokreta i SKJ 1919-1979, Institut za savremenu istoriju Beograd i Narodna knjiga Beograd, 1980. godina.
  • Istorija Saveza komunista Jugoslavije, Izdavački centar Komunist Beograd, Narodna knjiga Beograd i Rad Beograd, 1985. godina.