Kontraktura je naziv za ograničenje pokretljivosti zgloba u nekim ili svim smjerovima, do koje može doći zbog različitih patoloških procesa samog zgloba ili okolnog tkiva. Ograničenje je stalno i odnosi se na aktivne i pasivne kretenje u zglobu.

Prema uzroku nastanka kontrakture razlikujemo:

  • prirođene kontrakture - prirođene malformacije
  • dermatogene kontrakture - oštečenje ili bolest kože (npr. opeklina) uzrokuje ograničenje pokretljivosti zgloba
  • tendogene kontrakture - uzrok je bolest ili oštećenje tetive
  • miogene kontrakture - uzrok je bolest ili oštećenje mišića
  • desmogene kontrakture - uzrok je bolest ili oštećenje fascija ili aponeuroza (npr. Dupuytrenova kontraktura)
  • neurogene kontrakture - uzrok je bolest ili oštećenje živčanog sustava
  • ishemijske kontrakture - uzrok je ishemijsko oštećenje tkiva (npr. Volkmannova kontraktura)
  • psihogene kontrakture

U liječenju kontrakura koriste se kirurški zahvati, dok se metodama fizikalne medicine može spriječiti nastanak kontrakture.

Nedovršeni članak Kontraktura koji govori o bolesti ili poremećaju treba dopuniti. Dopunite ga prema pravilima Wikipedije.
    Molimo pročitajte upozorenje o korištenju medicinskih informacija.
Ne provodite liječenje bez savjetovanja s liječnikom!