Kormilo je uređaj na brodu, čamcu, podmornici ili zrakoplovu koje služi za određivanje i održavanje smjera, odnosno za upravljanje u smjeru lijevo-desno. Kormilo se sastoji od struka, glave, lista i pete kormila.

Dijelovi kormila

uredi

Struk kormila je gornji, pojačani dio kormila koji na samom vrhu ima ili suženje na koji se natakne rudo kormila ili ojačanje u koji se rudo uvuče. Kod većih brodova i podmornica, struk se uvlači u unutrašnjost broda gdje se spaja s uređajem za okretanje kormila. Slična je stvar i kod zrakoplova.

Glava kormila je sam vrh struka kormila, koji je kod čamaca najčešće ojačan da bi se priječilo habanje i oštećenja.

List kormila je dio kormila koji usmjerava brod, odnosno preko kojeg struji vodena masa tijekom plovidbe. Izrađuje se od drva ili od željeza. Drvena kormila se izrađuju iz više dijelova, a metalna iz jednog komada.

Peta kormila je donji dio kormila koji je ojačan da bi se spriječila pucanja i oštećenja kormila.