Krađa je kazneno djelo koje po članku 228. Kaznenog zakona (Nar. nov, br. 125/11 i 144/12) čini onaj tko oduzme tuđu pokretnu i nepokretnu imovinu s ciljem da je protupravno prisvoji.

Ilustracija iz 1884.
Nedovršeni članak Krađa koji govori o pravu treba dopuniti. Dopunite ga prema pravilima Wikipedije.