Kromosom 11 (čovjek)

Kromosom 11 u kariotipu čovjeka je autosomni kromosom, jedanaesti po redu po dimenzijama i broju nukleotida. Prema položaju centromere pripada submetacentričnim kromosomima. Sastoji se od 134,5 milijuna nukleotida što predstavlja oko 4-4,5% od ukupne količine DNK u stanici.

Skica kromosoma 11 s obilježenim genskim lokusima.

Potvrđeno je da kromosom 11 sadrži preko 1300 gena, ali se pretpostavlja da ih ima oko 1700[1].

Više od 40% svih 856 identificiranih gena za receptore mirisa nalaze se na kromosomu 11 grupirani u 28 multigenskih skupina. Geni mirisnih receptora su najveća poznata genska skupina u ljudskom genomu[2].

Broj polimorfizama jednog nukleotida (eng. Single Nucleotide Polymorphism - SNP) je preko 550 000.

Geni kromosoma 11Uredi

Neki od važnijih gena kromosoma 11 jesu[3]:

 • ACAT1: acetil-koenzim A acetiltransferaza 1
 • APLNR: Apelin receptor (APJ receptor)
 • APOA4: apolipoprotein A-IV
 • ATM: gen mutiran kod ataksije telangiektazije
 • BDNF: neurotropski faktor mozga, pripada obitelji neurotropina
 • CCL9: kemokin (C-C motiv) ligand 9
 • CD81
 • C11orf1
 • CPT1A: karnitin palmitoiltransferaza 1A (jetrena)
 • DHCR7: 7-dehidrokolesterol reduktaza
 • HBB: hemoglobin, beta
 • HMBS: hidroksimetilbilan VIIA
 • INS: gen inzulina[4]
 • MMP7: matriks metaloproteinaze
 • MEN1: multipla endokrina neoplazija tip 1
 • PAX6
 • PTS: 6-piruvoiltetrahidropterin sintetaza
 • SAA1: amiloid A1
 • SBF2: faktor 2 vezivanja SET
 • SMPD1: sfingomielin fosfodiesteraza 1, lizosomska
 • TECTA: tektorin alfa
 • TH: tirozin hidroksilaza
 • USH1C: gen vezan za Usherov sindrom 1C (autosomski recesivni)
 • WT1: bjelančevina Wilmsovog tumora
 • RAG1/RAG2

Bolesti vezane za kromosom 11Uredi

Poznat je sadržaj i raspored gena kromosoma 11 čije mutacije izazivaju niz nasljednih bolesti. Najvažnije bolesti vezane za mutacije na kromosomu 11 jesu[5]:

LiteraturaUredi

 1. (engl.) Taylor TD et al (2006.). "Human chromosome 11 DNA sequence and analysis including novel gene identification". Nature svezak 440 (broj 7083): str. 497.-500.. PMID 16554811 
 2. Gaillard I, Rouquier S, Giorgi D (2004.). "Olfactory receptors". Cell. Mol. Life Sci. svezak 61 (broj 4): str. 456.–469.. doi:10.1007/s00018-003-3273-7. 14999405 
 3. (engl.) Geni kromosoma 11 na Genetics home reference, pristupljeno 23. srpnja 2013.
 4. Gen inzulina na Genetics Home Reference, pristupljeno 23. srpnja 2013.
 5. (engl.) Genetics home reference - bolesti vezane za kromosom 11, pristupljeno 23. srpnja 2013.
 6. Gen asociran s anemijom srpastih stanica, pristupljeno 23. srpnja 2013.