Kronika (grčki: khrónos - vrijeme) je riječ koja je u hrvatski jezik došla iz grčkog jezika. Označava opširni zapis bitnijih zbivanja koje se zapisalo po redu kako su se događali (usporediti s riječju kronologija).

Kronike su u isprva bile srednjovjekovni zapisi događaja iz godine u godinu, ali da se pri tom nije dublje raščlanjivalo događaje.

U Hrvata je najpoznatiji Ljetopis popa Dukljanina, poznat i kao "Barski ljetopis " i "Hrvatska kronika".

Oblici kronika uredi

  • autobiografska kronika
  • biografska kronika
  • crkvena (samostanska, biskupska, župna)
  • crna kronika
  • dnevna kronika
  • kulturna kronika
  • mjesna kronika
  • školska kronika
  • vojna kronika