Kruge (Zagreb)

Kruge su zagrebačko gradsko naselje (kvart) i istoimena ulica koji se nalaze u sastavu Gradske četvrti Trnje. Graniči na istoku sa Sigečicom (Avenija Marina Držića), na zapadu sa Miramarama (Ulica Hrvatske bratske zajednice, na sjeveru sa Ulicom grada Vukovara, te na jugu sa Starim Trnjem i Savicom (Slavonska avenija). Naselje obuhvaća Mjesni odbor Trnje na istoku i Mjesni odbor Marin Držić na zapadu.

Naselje karakteriziraju stambene zgrade sagrađene po socijalističkom modelu funkcionalnog naselja, odnosno naselja koje ima sve sadržaje potrebne za svakodnevni život stanovnika. U kvartu se nalaze osnovne škole Grigora Viteza i Marina Držića, VIII. policijska postaja, Športsko rekreacijski centar Trnje, dvije srednje škole, Industrijska strojarska škola i Strojarska tehnička škola Fausta Vrančića.