Kuća Štambuk-Paloc u Selcima

Kuća Štambuk-Paloc je ruševina u Selcima na Braču.[1]

Dodaj infookvir "zgrada".
(Primjeri uporabe predloška)

Opis uredi

Kamena dvokatnica podignuta 1869. sučelice crkvi Krista Kralja u Selcima. Reprezentativnu građevinu podigla je obitelj, ugledni trgovci i kamenoklesari te vlasnici lokalnih kamenoloma. Neoklasicistička zgrada građena je kamenim blokovima s finim sljubnicama i ukrašena bogatom arhitektonskom plastikom te balkonima na prvom i drugom katu. Na zapadnoj strani je središnji luminar s uklesanom godinom gradnje. Vrsni je primjer bračkog kamenoklesarskog umijeća, ali je teško oštećena prilikom talijanskog paleža Selaca 1943. i nikad nije obnovljena.[1]

Zaštita uredi

Pod oznakom P-4445 bila ke zavedena je kao nepokretno kulturno dobro - pojedinačno, pravna statusa preventivno zaštićenog kulturnog dobra.[1]

Izvori uredi

  1. a b c Općina Selca - registar kulturnih dobara. Općina Selca. Pristupljeno 14. siječnja 2023.