Kula u Podacima

Kula u mjestu Podacima, općina Gradac, zaštićeno kulturno dobro.[1]

Opis dobra uredi

Na istočnom ulazu u selo Podaca sagrađena je kula za obranu od Turaka i pod njom manji obrambeni podzid. Najstariji prikaz kule datiran je u 1666. godinu. Kula nepravilnog tlocrta građena je lomljenim kamenom u mortu. Unutrašnjost kule ima bačvasti svod kroz koji se izlazilo na gornju etažu, te tragove drvene međukatne konstrukcije. Na oplošju kule je niz puškarnica u više nivoa, a na sjevernom pročelju je mašikula na kamenim konzolama. Na jugu su manja vrata u kamenim pragovima. Kula nije sačuvana u punoj visini.[1]

Zaštita uredi

Pod oznakom Z-5467 zavedena je kao nepokretno kulturno dobro - pojedinačno, pravna statusa zaštićena kulturnog dobra, klasificirano kao "vojne i obrambene građevine".[1]

Izvori uredi

  1. a b c Kula Registar kulturnih dobara Republike Hrvatske. Sadržaj preuzet uz dopusnicu. Pristupljeno 16. kolovoza 2020.
   
Ovaj tekst ili jedan njegov dio preuzet je s mrežnih stranica Ministarstva kulture Republike Hrvatske (https://min-kulture.gov.hr/). Vidi dopusnicu za Wikipediju na hrvatskome jeziku: Ministarstvo kulture Republike Hrvatske.
Dopusnica za korištenje materijala s ove stranice arhivirana je u VRTS-u pod brojem 2021043010005276.
Sav sadržaj pod ovom dopusnicom popisan je ovdje.