Redni broj Kemijski element Kemijski simbol
57 Lantan La
58 Cerij Ce
59 Praseodimij Pr
60 Neodimij Nd
61 Prometij Pm
62 Samarij Sm
63 Europij Eu
64 Gadolinij Gd
65 Terbij Tb
66 Disprozij Dy
67 Holmij Ho
68 Erbij Er
69 Tulij Tm
70 Iterbij Yb
71 Lutecij Lu

Lantanoidi (ili lantanidi) su skupina od 15 elemenata od lantana do lutecija s atomskim brojevima od 57 do 71 u periodnom sustavu. Ime su dobili po lantanu. Svi se nalaze u F-bloku osim lutecija. Postoje aranžmani koji isključuju ili lantan ili lutecij iz skupine.