Limfom je naziv za primarni tumor čije tumorske stanice potječe iz limfocita, stanica imunološkog sustava. Ove novotovorine najčešće nastaju u limfnim čvorovima, što se prezentira kao povećanje (tumor) čvora.

Limfomi su, pojednostavljeno rečeno, usko povezani s limfocitnim leukemijama, čije tumorske stanice također potječu od limfocitima, ali najčešće zahvaćaju cirkulirajuću krv i koštanu srž.

Limfom može biti porijeklom od limfocita na različitom stupnju razvoja (diferencijacije), tako da postoji velik broj različitih vrsta limfoma, a klasificiraju se ovisno o njihovim obilježjima (genetičkim, imunološkim, morfološkim).

Thomas Hodgkin je 1832.g. prvi opisao limfom, točnije jednu vrstu koja danas nosi po njemu ime Hodgkinov limfom (HL) ili Hodgkinova bolest. Ostali limfomi su grupirani pod nazivom ne-Hodgkinov limfom (NHL), a razvojem laboratorijske tehnologije otkrilo se da skupina broji 43 (prema SZO) različitih oblika limfoma, pa se i sam naziv NHL polako napušta.

Limfom po svojim kliničkim obilježjima može biti indolentan (sporo se razvija, i bolesnik s njime može dugo živjeti) ili agresivan.

SZO klasifikacija Uredi

Kroz povijest se razvojem labaratorijskih metoda, mijenjao i način klasifikacije. Najnovija klasifikacija je klasifikacija Svjetske zdravstvene organizacije iz 2001. koje je nadopunjena 2008., a bazira se na osnovama "Revised European-American Lymphoma classification" (REAL) iz sredine 1990ih. Ovaj sustav SZO-a, grupira limfome prema staničnom tipu i definira fenotipske, molekularne i citogenetske karakteristike pojedinog limfoma. Tako da postoje tri velike skupine limfoma: B-stanični, T-stanični i NK-stanični tumori, i još nekoliko manjih skupina. Hodgkinov limfom, iako se prema SZO klasificira odvojeno, se smatra tumorom, premda označenih abnormalno, limfocita zrelih B-staničnih linija.

Neoplazme zrelih B limfocita Uredi

Neoplazme zrelih T i NK limfocita Uredi

Hodgkinov limfom Uredi

 • Klasična Hodgkinova bolest:
  • Nodularna skleroza
  • Miješana celularnost
  • Limfocitna predominacija
  • Limfocitna deplecija
 • Nodularna limfocitna predominacija Hodgkinove boelsti

Limfoproliferatvini poremećaji povezani s imunodeficijencijom Uredi

 • povezani s primarnim imunološkim poremećajima
 • povezani s virusom HIV-a
 • posttransplantacijski
 • povezani s terapijom metotreksatom
     Molimo pročitajte upozorenje o korištenju medicinskih informacija.
Ne provodite liječenje bez savjetovanja s liječnikom!